İnsan Hakları Savunucuları Üzerindeki Yargısal Tacize Son Verin!

Avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, 12 Ekim 2022 tarihinden bu yana üyesi olduğu derneğimizin Antalya Şubesinde hukuk ve hapishane komisyonlarında görev almış olup 9 Temmuz 2023 tarihinden bu yana da İHD Antalya Şube yöneticiliği görevine devam etmektedir.

20 Şubat 2024 tarihinde yasadışı silahlı örgüte üye olma suçlamasıyla (Türk Ceza Kanunu m. 314/2) gözaltına alınan Çiftçi, 23 Şubat 2024 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2023/105909 Soruşturma sayılı dosyası kapsamında tutuklanmıştır. Av. Şüheda Ronahi Çiftçi’ye sevk edildiği Antalya Kadın Ceza İnfaz Kurumu’nda çıplak arama uygulaması dayatılmaya çalışılmış ancak Çiftçi’nin çıplak aramayı kabul etmemesi üzerine yapılmamıştır.

Av. Şüheda Ronahi Çiftçi’ye yöneltilen suçlamaya gerekçe olarak, Antalya Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan mahpusların İHD Antalya Şubesi’ne bulundukları kurumda yaşadıkları hak ihlallerine ilişkin göndermiş oldukları başvurular üzerine, 8 Kasım 2023 tarihinde şube görevlendirmesiyle gerçekleştirdiği ziyaret ve bu ziyaret sonrası cezaevinde yapılan aramada Çifti’nin görüştüğü bir mahpusun cebinde diğerinin ise odasında “örgütsel talimat içerikli not” bulunması iddiası gerekçe olarak gösterilmiştir.

İnsan Hakları Derneği, hapishanelerdeki hak ihlalleri de aralarında olmak üzere çeşitli konularda Türkiye’nin her tarafından hak ihlali başvuruları alan ve aldığı başvuruları idari şikayet ve adalet mekanizmalarını kullanarak sonuçlandırmaya çalışan, bilimsel incelemeler ve araştırmalar yapan ve tespitlerini raporlaştırarak kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlayan İnsan Hakları kuruluştur. Dernek tüzüğünde de “yurdumuzda insan hakları ile ilgili uygulamaları araştırmak, saptamak, kişilere, kamuoyuna ve ilgili mercilere duyurmak, hak ihlallerine uğrayan mağdurlara hukuki destek sağlamak, davalara müdahil olmak” derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda derneğin yapacağı işler arasında sayılmaktadır.

Av. Şüheda Ronahi Çiftçi, İHD’nin çalışma amaç ve ilkeleri doğrultusunda, avukat olmasının yanında bir insan hakları savunucusu olarak insan hakları ihlalleri iddialarını incelemek ve raporlamak için yapmış olduğu hapishane ziyareti nedeniyle tutuklanmıştır. Tutuklamaya konu soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmakta olup, tutuklama kararına gerekçe yapılan “kamera görüntüleri” Çiftçi’nin avukatlarına gösterilmemektedir ancak 11 Mart 2024 tarihinden bu yana soruşturma dosyasına ilişkin gizli kalması gereken bilgiler Twitter (X) ve hükümete yakın medya organları üzerinden paylaşılmaktadır. Av. Şüheda Ronahi Çiftçi ve İHD’yi hedef alan bu haberler, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun soruşturmaların gizliliğine ilişkin 157. maddesini ihlal etmektedir. Bunun yanında, Avukatların Rolüne Dair Prensiplerin (Havana Kuralları) 18. maddesine göre avukatlar görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleriyle veya müvekkillerinin davalarıyla özdeşleştirilemezler.

Soruşmanın gizliliği ilkesinin hiçe sayılarak, kuruluşundan bu yana 23 üye ve yöneticisi yargısız infazlar sonucu hayatını kaybeden; onlarca üyesi insan hakları savunuculuğu faaliyetleri nedeniyle adli tacize uğrayan İnsan Hakları Derneği’ni ve yöneticisi Av. Şüheda Ronahi Çiftçi’yi hedef gösteren karalama kampanyasının örgütlü yapısı, tehditlerin ciddiyetini ve yakınlığını açıkça göstermektedir. Bu haberler nedeniyle İHD’nin üye ve yöneticilerinin zarar görmesi halinde sorumlular, bu gerçek dışı haberleri yapanlar ve yaptıranlardır.

Av. Şüheda Ronahi Çiftçi’nin 8 Kasım 2023 tarihinde İHD Antalya Şubesi’ne gelen mahpus başvuruları üzerine yapmış olduğu görüşmenin tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilmesi, özgürlük ve güvenlik hakkının keyfi bir şekilde ihlal edilmesinin yanı sıra hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesini de ihlal etmektedir. Avukatlık ve insan hakları savunuculuğu faaliyetlerinin, hayatın olağan akışına aykırı delillerle kriminalize edilmesi ve hak savunucularının yargı yoluyla sindirilmeye çalışılması kabul edilemezdir. İnsan Hakları Derneği kurulduğu günden beri 37 yıldır insan haklarını savunmaya devam etmiş; işkence ve kötü muameleye karşı durmuştur. Bundan sonra da bu duruşundan taviz vermeyecektir. Derneğimize yönelik baskılar bir an önce son bulmalı, Av. Şüheda Ronahi Çiftçi derhal serbest bırakılmalıdır.

 

İnsan Hakları Derneği