İranlı Kadınların Yanındayız

İran İslam Cumhuriyeti rejimi, kurulduğundan bu yana çok yoğun insan hakları ihlallerine neden olmakta.

Dinin, bir siyasal yönetim aracı olarak kullanılmasının ne kadar vahim sonuçlara yol açtığı ortada. İran’da, başta kadınlar ve LGBTİ+’lar olmak üzere, rejimden farklı düşünen, tüm kimliklerden insanların yaşam hakları, ifade özgürlükleri büyük baskı altında. Otoriter rejim, son derece erkek egemen, siyasal İslam’ı araç olarak kullanan militer bir yapıya sahip. Geçtiğimiz günlerde, Mahsa Amini adlı bir Kürt kadın “başını gerektiği gibi örtmediği” gerekçesi ile ahlak polisi tarafından, işkence ile öldürüldü ve bu olay İran otoriter rejimine karşı bir başkaldırı yarattı. Bu haklı başkaldırıya Mahsa Amini’nin yolundan giden, İranlı kadınlar önderlik ediyor. İnsan hakları savunucusu kadınlar olarak, tüm otoriter, erkek egemen, dini araç olarak kullanan militer ve faşizan rejimlerin karşısındayız. Bu nedenle, tüm varlığımız ile İranlı kadınların başlattığı demokratik başkaldırıyı destekliyoruz.

İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.

 

İHD Merkezi Kadın Komisyonu