İkiz Sözleşmeler

Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile BM Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, insan hakları açısından son derece önemli sözleşmelerdir.

Türkiye, Sözleşmelerin kabul ve ilan edilişinin üzerinden 37 yıl sonra nihayet bu sözleşmelerin uygun bulunduğuna ilişkin yasayı çıkarmıştır.

Bu Sözleşmelerle ilgili yasanın Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanmasını istiyoruz.

Yurttaşların insan hakları ve özgürlükleri ile ilgili demokratik standartların yükseltilmesi söz konusu olduğunda yükselen itiraz seslerini yadırgıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin güveneceği yegane güç, yurttaşlarıdır.
Yüksek standartlı bir demokrasi, ülkelerin bölünmesi ya da parçalanması değil, güçlenmesi sonucunu doğurur.

Hüsnü Öndül
Genel Başkan

Bir cevap yazın