Kamu Çalışanlarının İş Bırakma ve Uyarı Eylemleri Üzerine

Kamu çalışanlarının 20 Aralık 1994 iş bırakma ve uyarı eylemlerini destekliyoruz.

Derneğimiz, insan haklarının bütünselliğini savunmaktadır. Bu bağlamda, kişisel ve siyasal haklarla, ekonomik, toplumsal ve kültürel hakları bir bütündür.

Kamu çalışanlarının, grevli-toplu pazarlığa dayalı sendikal hakları ivedi tanınmalı ve yasal güvenceye bağlanmalıdır.

Savaşa endeksli ekonomi politikalarından vazgeçilmelidir.

İnsan haklarına dayalı demokratik toplumsal düzen için ivedi harekete geçilmelidir.

Akın Birdal
İHD Genel Başkanı

Bir cevap yazın