Kirli Siyasetinizi Kadın+Lar Üzerinden Yapmayın!

Son dönemde süregiden mafya – siyaset ilişki sarmalını ortaya koyan tartışmalar cinsiyetçilik ve milliyetçiliğin karanlık işbirliğini ortaya döküyor. Üstü kapatılan tecavüz ve cinayet iddiaları, şiddet tehditleri, kadınlara yönelik cinsiyetçi aşağılamalar ve kadınları hedef gösteren açıklamalar bu işbirliğinin uzun suç listesini oluşturmaktadır.

Tüm Türkiye’ye karşı sorumlu bir makam sahibinin kadına yönelik şiddeti öven ifadeleri gerek toplumda, gerekse de adalet sisteminde şiddeti meşrulaştırma eğilimi içermektedir. Bir siyasi parti liderine yapılan saldırıyı meşrulaştıran bir yaklaşım ülkedeki tüm kadınları, LGBTİ+ları ve çocukları şiddete açık hale getirmektedir.

Türkiye’deki siyasetçilerin cinsiyetçi ve şiddeti öven bu açıklamaları hem anayasa hem de Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeleri ihlal anlamına gelmektedir.

Siyasetçilerin görevi kadın+’ları şiddete açık hale getirmek değil, güven içinde yaşamalarını garanti altına almaktır. Siyasetçilerin bu kontrolsüz, cinsiyetçi tavrı kadına yönelik şiddetin politik bir mesele olduğunu kabul eden İstanbul Sözleşmesi’nin ne kadar önemli olduğunu kanıtlamaktadır. Geri çekilme kararının iptal edilmesi ve sözleşmenin eksiksiz uygulanması ülkedeki tüm kadın+ların, LGBTİ+ların yaşam hakkının güvence altına alınması için gerekliliktir.

İHD Kadın Komisyonu olarak;

Siyasetçileri bu cinsiyetçi ve şiddeti öven söylem ve tavrı sona erdirmeye,

Yargı mensuplarını, Meral Akşener’e saldıran kişileri soruşturmaya,

Yargı mensuplarını, Mafya – Siyaset tartışmasında iddia edilen suçları soruşturmaya,

Yetkilileri İstanbul Sözleşmesi’ni eksiksiz uygulamaya çağırıyoruz.

 

İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu