Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2019 Yılı Hak İhlalleri Raporu

Marmara Bölgesi Hapishaneler Komisyonu 2019 yılı hak ihlalleri raporunu yayınladı.

Rapor, ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi’nde bulunan hapishanelerden İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’ne 2019 yılında yapılan hak ihlali başvuruları ve gönüllü dernek avukatlarımızın hapishanelere yaptıkları ziyaretlerinden edindikleri bilgilerin derlenmesiyle oluşmuştur. Marmara bölgesi dışından derneğimize gelen ve takibi yapılan başvurular da söz konusu olup bu başvurular da ayrıca gösterilmiştir.

Raporumuza temel teşkil eden başvurular, hak ihlallerinin yaşandığı hapishanelerde tutuklu veya hükümlü bulunan mahpuslarca mektup, faks yoluyla veya mahpus aileleri ve/veya avukatları tarafından telefon, mail veya derneğe gelmek suretiyle yapılmıştır.
Komisyonumuza 2019 yılında 54 farklı cezaevinden toplam 502 başvuru yapılmıştır.

Raporun tamamı için:

2019 Yılı Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu