Nahcıvan ve Bosna-Hersek’te İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Silah ve Şiddet Yoluyla En Ağır Biçimde İhlal Edilmektedir

İnsan Hakları Derneği Genel Sekreteri Akın Birdal Nahcıvan ve Bosna Hersek’te kan dökülmemesi için Uluslar arası İnsan Hakları Kuruluşlarını etkili olmaya çağırdı. İnsan Hakları Derneği Genel Sekreteri Akın Birdal’ın Uluslar arası Af Örgütü, İnsan Hakları Federasyonu ve Helsinki İzleme Komitesine yaptığı çağrı şöyle:

Bütün insanlığın gözü önünde,Nahcıvan ve Bosna-Hersek’te insan hakları ve temel özgürlükler,silah ve şiddet yoluyla en ağır biçimde ihlal edilmektedir.Sömürgeci ve milliyetçi emellerle, Nahcıvan’da, Bosna Hersek’te halkların kazanılmış hakları silah zoruyla ve kuvvet kullanarak yok edilmek istenmektedir.Bu durumda,insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının sağlanması ve Uluslar arası hukukun geçerli kılınması yolunda Uluslar arası İnsan Hakları kuruluşları sessiz kalmamalıdır. Sorunun barışçıl, diplomatik ve halkların barış ve yaşama hakkı temelinde çözümüne yardımcı olunmalıdır.

Olup bitenler karşısında suskunluk,yalnızca İnsan Hakları Evrensel Bildirgesiyle başlayıp AGİK süreciyle geliştirilen Uluslar arası insan hakları belgelerinin gerekliliğine ve bağlayıcılığına gölge düşürmekle kalmayacak,bu belgelerle öngörülen hak ve özgürlüklerin gözlemciliğini ve izleyiciliğini üstlenmiş bu tür kuruluşların inandırıcılığını da büyük ölçüde sarsacaktır.

Bu nedenle sizleri her iki bölgedeki şiddet ve öldürmelere karşı,barışçıl,insan haklarına ve temel özgürlüklere bağlı çözümler ve taraflararası ateş kesilmesi için etkili olmaya çağırıyoruz.

Bir cevap yazın