Nihat Sargın ve Nabi Yağcı’nın Gözaltında Tutulmaları Üzerine

Gözaltında tutulan Nihat Sargın ve Nabi Yağcı’nın avukatlarının İnsan Hakları Derneği'ne başvurusu ile ilgili olarak, dernek Genel Sekreteri Akın Birdal basına bir açıklama yaptı. 

Açıklama şöyle:

Bir süredir gözaltında tutulan Nihat Sargın ve Nabi Yağcı’nın avukatları, müvekkillerinin düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü kullanma yolundaki çabalarına karşılık sürdürülen uygulamaların, insan haklarına aykırı olduğu nedeniyle derneğimize başvurdular. Bunun üzerine toplanan kurullarımız, başvuruyu değerlendirerek, kamuoyuna bir açıklama yapmayı uygun görmüştür.

İnsan Hakları Derneği olarak, Nihat Sargın ve Nabi Yağcı'nın 16 Kasım günü gözaltına alındıkları gün, gözaltına alınış biçimi ve yönteminin demokratikleşme ile çelişen ve insan haklarına aykırı bir uygulama olarak nitelemiş ve serbest bırakılmalarının gerektiğini belirtmiştik. Gözaltı sürelerinin, toplu suç olmamasına karşılık, 48 saatlik süre 15 güne çıkartılmış ve şimdi de bir hafta daha uzatılmıştır.  Yasaların herkes için ayrımsız ve eşit uygulanma ilkesi keyfiliğe dönüşmüştür.  Sorgulama yöntemi ve süresi anti-demokratiktir.  Çünkü bu süre içinde ne avukatlarıyla, ne kendi istedikleri doktorlarla görüştürülmüş, ne de yargıç önüne çıkartılmışlardır.  Oysa herkesin nerede olursa olsun, yasa önünde bir kişi olarak savunma hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin başlangıç maddelerindendir.  Yine, aynı bildirinin 11-19-20'nci ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9-10-11'nci maddeleri ile Helsinki Sonuç Belgesi'nin başlangıç bölümünün ilgili 7'nci maddesinde öngörülen hak ve özgürlükler, Hukuk ilkeleriyle temel güvencelere bağlanmıştır.  Uygulamalar ise bu güvenceleri yok saymaktadır.

Ayrıca, demokratik toplumlarda demokrasi ve insan hakları et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmazdır.  Çünkü demokrasi, düşünce özgürlüğün ve bu özgürlüğün anlatımını ve örgütlenmesini tam bir güvenceye bağlamıştır.  İnsan Hakları Derneği, insan hak ve özgürlüklerinin ihlallerine karşı durmayı ve düzeltilmesi yolunda çaba göstermeyi derneğin varlık nedeni saymaktadır.  Bu nedenle, biz, Nihat Sargın ve Nağbi Yağcı'nın bir an önce yargıç önüne çıkarılmalarını ve gözetim altı gerekçelerinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz.  Bunu, insan Hakları ve demokrasinin bir gereği sayıyoruz.

Ayrıca, Sargın ve Yağca'nın yargı ve hukukun güvencesine alınması için, Başbakanlığa ve Adalet Bakanlığı'na da başvuruda "bulunacağız.

2 Aralık 1987

Bir cevap yazın