Pandemi Döneminde Kadın

11 Mart 2020 – 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında Pandemi süresinde kadınların yaşadıklarına bakmak için İHD Kadın Komisyonumuz tarafından rapor hazırlanmıştır.

Dünya’da 11 Mart 2020 yılında Pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler, ne yazık ki hem kadına hem de çocuğa karşı, her türlü şiddet tehlikesini de beraberinde taşıyor. Sağlık açısından alınması gereken önlemler (evde veya kapalı barınma mekanlarında kalma, okulların kapatılması vb.) şiddet uygulayanla, şiddete uğrayanı aynı mekanlarda kalmaya zorlamaktadır. Bu durum kadınların ve çocukların şikayet mekanizmalarına ulaşmasını da engellemektedir. Bu nedenle ev içi şiddetin arttığı ancak kayıt altına alınmadığı, dolayısıyla da bu şiddetle mücadele edilemediği zamanlar yaşamaktayız.

Pandemi sürecinde kadınlar ve çocuklar yalnızca fiziksel olarak şiddete uğramakla kalmayıp aynı zamanda birçok farklı şiddete ve hak ihlallerine uğramakta, ekonomik ve sosyal haklardan mahrum edilmekte, zorluk içerisinde yaşamlarını devam ettirmek zorunda kalmaktadırlar.

Kadınların pandemi döneminde yaşadıkları bu hak ihlalleri ve şiddet, çeşitli başlıklar halinde aktarılmıştır.

Raporun tamamı için:

Pandemi Döneminde Kadın