Şırnak T Tipi Hapishanesi Hak İhlalleri Raporu

Şırnak T Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan mahpusların, hapishanedeki hak ihlalleri ile ilgili İnsan Hakları Derneği Şırnak Şubesi’ne mektup yoluyla başvuruda bulunması üzerine İHD Şırnak Şubesi’nce dört kişilik bir heyet oluşturulmuştur. Heyette yer alan avukatlar Büşra Demir, Sabri Çatıkkaş, Haşım Toğurlu, Şıvan Sakman 07 Mart 2020 tarihinde Şırnak Hapishanesi’ndeki mahpuslarla bir dizi görüşme gerçekleştirilmiş ve gözlem raporu hazırlamışlardır. Raporda aşağıdaki tespitlere yer verilmiştir:

– Şırnak T-tipi Hapishanesinin çok ciddi bir su sorunu mevcuttur. Mahpuslar su sorunundan dolayı iki haftada bir banyo yapabilmektedir.

– Şırnak T-tipi Hapishanesinin kantininde birçok zaruri eşya bulunmamakta, satılan eşyalar ise fahiş sayılacak derecede yüksek bir fiyata satılmaktadır.

– Koğuşların elektrik faturaları çok fazla gelmektedir.

– Hapishane idaresi tarafından mahpuslara 10 adet kitap sınırlaması uygulanmakta, kitaplara ve defterlere aramalarda el konulmaktadır.

– Mahpuslarca Coronavirüs (COVID-19) salgınına karşı herhangi ek bir tedbir alınmadığı belirtilmektedir.

– Hapishane yemekleri hijyenik olmadığı gibi mahpuslara doyabilecekleri ölçüde verilmemektedir.

– Hapishane idaresi mahpuslarla iletişim kurmamakta, mahpusların hapishane sorunları diyalogsuzluk nedeniyle çözümsüz kalmaktadır.

– Aile ziyaretlerinde bazı gardiyanlar tarafından mahpus yakınlarına kötü muamelede bulunulmaktadır.

– Ağır hasta ve yaşlı mahpuslar tahliye edilmemekte, hastane sevklerinde sorunlar yaşanmaktadır.

– Bazı koğuşlarda acil durum butonu bozulmuş ve yaklaşık üç aydır tamir edilmemiştir.

– Şırnak T-tipi Hapishanesinde mahpus girişlerinde çıplak arama dayatması söz konusudur.

– Bazı koğuşlarda kapasitenin üzerinde mahpuslar yatmak zorunda kalmaktadır.

– Şırnak T-tipi Hapishanesindeki aramalar çok sıkı, insanlık onuruna yakışmayacak şekilde yapılmaktadır.

– Bazı gardiyanlar Provokasyon yaparak olay çıkarmaya ve siyasi mahpusları baskı altına almaya çalışmaktadır.

– Koğuş değiştirme kabul edilmemekte, siyasi mahpusların başka hapishanelere sevki kabul edilmemekte ve hapishaneden hastaneye sevklerde sorun yaşanmaktadır.

– Sosyal faaliyet çerçevesinde hobiye çıkma ve atölye faaliyetleri yaptırılmamaktadır.

– Mahpusların diğer koğuşlardaki arkadaşlarıyla mektuplaşması Cezaevi idaresince engellenmektedir.

– Türkçe dışında kitap verilmediği için yabancı uyruklu mahpuslar kitaplardan faydalanamamaktadır.

– Mahpusların istedikleri gazeteler verilmemekte, birkaç kanal dışında mahpusların izleyebileceği TV kanalları sınırlı tutulmaktadır.

Raporun tamamı için:

Şırnak T Tipi Hapishanesi Hak İhlalleri Raporu