Tüm Yargısız İnfazları Kınıyoruz!

23 Eylül 2017 tarihinde basında çıkan haberlere göre Dersim’de, Rıza Örük isimli yurttaşın yasadışı MLKP örgütü tarafından ajanlık suçlaması yapılarak öldürüldüğü belirtilmiştir. İHD olarak hiçbir yargısız infazı kabul etmediğimizi ve tüm infazları kınadığımızı vurgulamak ve açıklamak isteriz. Rıza Örük’ün ailesine baş sağlığı dileriz.

İHD yaşam hakkını savunmaktadır. Ölüm cezasına karşıdır. Dolayısıyla ölüm cezasının infaz biçimlerinin tümüne ve yargısız infazlara da karşıdır. İHD hem insan hakları hukukunu temel almakta ve devletten kaynaklı ihlalleri izlemekte ve rapor etmekte hem de bunun yanında 24 Ekim 1992 tarihli Genel Kurul Kararları ve Tüzük Hükümleri gereği de insancıl hukuku temel almaktadır. Bu bağlamda, silahlı örgütlerin insan hakları ihlallerini saysız kez kınamış ve bu ihlalleri rapor etmiştir.

İHD’nin silahlı örgütlerin ihlallerini izlemediği, rapor etmediği ve kınamadığı yolundaki görüşler gerçeği yansıtmamaktadır.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ