Belarus-Polonya Sınır Hattındaki Mültecilere Yönelik Ağır İhlallere Son Verilmelidir!

Belarus-Polonya, Belarus-Litvanya, Belarus-Letonya sınır hattında binlerce göçmen ve mülteci insani olmayan çok zor koşullarda bekletilmekte ve sınırı geçmelerine izin verilmemektedir. Bu durum Temmuz 2021’den beri sürmektedir. Kışın başlamasıyla birlikte insani olmayan koşullar nedeniyle öğrenilebildiği kadarıyla en az 10 kişi yaşamını yitirmiştir. Trajedi boyutuna varan bu konu dünya insan hakları örgütleri tarafından da yakından takip edilmektedir.

İHD olarak göçmen ve mültecilerin sınır geçişlerine izin verilmesi ve insani koşullarda barınmalarına olanak sağlamak için Polonya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne talepte bulunulmuştur. İHD’nin üyesi olduğu FIDH, EuroMed Rights ve OMCT başta olmak üzere ilgili insan hakları kuruluşları ile iletişime geçilmiştir. Bu konuda EuroMed Rights bir basın açıklaması yapmış ve bahse konu insan hakları açıklamasının Türkçesi internet sitemizde yayınlanmıştır. FIDH ise yerel insan hakları örgütleri üzerinden konuyu yakından takip ettiğini bildirmiştir. Mülteci ve göçmenlerin tutulduğu bölgelere asker konuşlandırılmış ve insan hakları örgütlerinin girişlerine izin verilmemesi nedeniyle olay yerinde inceleme ve araştırma yapılmasının mümkün olmadığı uluslararası insan hakları örgütleri tarafından bildirilmiştir.

İHD olarak, bu insanlık trajedisinin sona ermesi için başta AB olmak üzere ilgili ülkeler ile BM’nin gerekli adımları atması ve sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Mülteci ve göçmenlerin araçsallaştırılması politikalarına son verilmesini, başta Orta Doğu olmak üzere silahlı çatışma ve iç savaş mekânı haline getirilen bölgelerde çatışma çözümlerinin başlatılarak bu bölgelerin istikrara kavuşması için barışçıl politikaların izlenmesi ve insanların ülkelerini terk etmesine yol açan koşullara son verilmesi gerektiğini belirtiyoruz. BM, Avrupa Konseyi, AB ve ilgili ülkeleri mültecilerin insan haklarına uygun davranmaya davet ediyor ve bu trajedinin derhal sona erdirilmesini talep ediyoruz.

 

İnsan Hakları Derneği