İnsan Hakları Savunucuları Olcay Öztürk ve Vural Kaya Serbest Bırakılmalıdır!

Ağrı Şube Sekreterimiz Av. Vural Kaya ve eski İl Temsilcimiz Av. Olcay Öztürk 27 Şubat 2018’de gözaltına alınmıştır. Son dönemde insan hakları savunucularına yönelik gözaltı ve tutuklamalarda artış yaşanmaktadır. Arkadaşlarımız; insan hakları savunuculuğu, mesleki faaliyetleri ve barış temelli çalışmaları nedeniyle baskılara maruz kalmaktadır.

İHD olarak yetkilileri bir kez daha BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nda belirtilen hak ve özgürlüklerin korunmasına uymaya davet ederek arkadaşlarımız Vural Kaya ve Olcay Öztürk ‘ü serbest bırakmalarını talep ediyoruz.

İnsan hakları savunucularına yönelik baskılara son verilmelidir!